Pembina, Pengurus dan Pengawas

Pembina, Pengurus dan Pengawas

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka manajemen Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman terdiri atas: (1) Badan Pembina Yayasan, (2) Badan Pengurus, dan (3) Badan Pengawas.

Selanjutnya, berdasarkan akte notaris Nomor 4 tanggal 2 Oktober 2018, telah ditetapkan  susunan Pembina Yayasan, Pengurus Harian, dan  Pengawas Yayasan Masjid PB. Soedirman, sebagai berikut:

Ketua Pembina:Letjen TNI AD. (Purn) H. KRMH. Soerjo Wirjohadipoetro
Sekretaris Pembina:Prof. Dr. Muhtosim Arief, MBA, CPM.
Ketua Pengurus Harian:Dr. H. Chalid Karim Leo, SH. M.Sc., M.Pd., MM.
Wakil Ketua:dr. Hj. Endang Titiek Surjandari, MARS.
Sekretaris:H. Suhardi, S.Pd.I.
Bendahara:Hj. Suratmi, S.Pd.
Pengawas:Dr. H. Susilo Sastro Wirejo, MM

Ketua Majelis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus Harian Yayasan Masjid PB. Soedirman, Cijantung Jakarta Timur, dibantu oleh Ketua-Ketua Majelis (sesuai dengan Akte Notaris Nomor 4 Tahun 2018), yaitu:

Ketua Majelis Dikdasmen : Drs. H. Nur Alam, MA.
Ketua Majelis Dikti : dr. Hj. Endang Titiek Surjandari, MARS.
Ketua Majelis Umum : Ir. H. Budiyono, MM.
Ketua Majelis Masjid : Drs. H. M. Haryono Hadidjaja, MM.
Ketua Majelis Da’wah : Dr. HM. Hazairin SL, MM.